Credit Card การบริหารเงิน บัตรเครดิต

Piggipo Tip : วิธีเปลี่ยนวันปิดรอบบัตรเครดิต และรอบวันปิดรอบของแต่ละธนาคาร

October 5, 2015

รู้หรือไม่ว่าวันปิดรอบบัตรเครดิตที่ธนาคารกำหนดมาให้นั้น สามารถโทรไปเปลี่ยนกับธนาคารเจ้าของบัตรได้ เพื่อให้เหมาะสมกับพฤติการการใช้เงินและการจ่ายเงินของเรา

โดยปกติแล้วการเปลี่ยนวันปิดรอบบัตรเครดิต จะต้องทำการแจ้งก่อนถึงวันปิดรอบอย่างน้อย 3 วันทำการ และจะมีผลในรอบบิลถัดไป สำหรับหลักในการเปลี่ยนวันปิดรอบ โดยทั่วไปธนาคารจะมีกำหนดรอบวันของแต่ละธนาคารไว้อยู่แล้ว วันนี้จะขอนำเสนอรอบวันปิดรอบของแต่ละธนาคาร เผื่อใครอยากเปลี่ยนวันปิดรอบ จะได้ลองเลือกและคำนวณวันชำระเงินให้เหมาะสมกับตัวเองได้จร้าาาา

1. บัตรเครดิตกสิกรไทย (KBank) มีช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้ คือ

บัตรปิดยอดวันที่ 05 กำหนดชำระเงินวันที่ 20 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 10 กำหนดชำระเงินวันที่ 25 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 17 กำหนดชำระเงินวันที่ 02 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 20 กำหนดชำระเงินวันที่ 05 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 25 กำหนดชำระเงินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
***
การเปลี่ยนแปลงจะมีผลในรอบบิลถัดไป

โทรติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่ Call Center ตามประเภทของบัตร
บัตรเครดิตทั่วไป 02-888-8888 กด 0 กด 1
บัตร Platinum 02-888-8889
บัตร The Premier 02-888-8877
บัตร The Wisdom 02-888-8899

Credit5

2. บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ (SCB) มีช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้ คือ
บัตรปิดยอดวันที่ 05 กำหนดชำระเงินวันที่ 25 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 09 กำหนดชำระเงินวันที่ 29 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 11 กำหนดชำระเงินวันที่ 01 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 16 กำหนดชำระเงินวันที่ 06 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 18 กำหนดชำระเงินวันที่ 08 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 23 กำหนดชำระเงินวันที่ 13 ของเดือนถัดไป

*** สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลง ตามช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง Call Center ได้ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง
กรณีที่วันปิดยอด (Closing Date)ตรงกับวันหยุด ตามข้อตกลงให้เลื่อนเป็นก่อนวันหยุดทำการ
กรณีวันครบกำหนดชำระ (Due Date)ตรงกับวันหยุด ตามข้อตกลงให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป
หากเป็นเจ้าของบัตรหลักเอง สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสรุปยอด ที่ Call center 02-777-7777 ได้

ถ้าเป็นบัตรเสริมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากข้อมูลบัตรเสริมจะอ้างอิงวันสรุปยอดของเจ้าของบัตรหลักเป็นสำคัญ

Credit5

3.บัตรเครดิตกรุงศรี (BAY) มีช่วงเวลาที่สามารถเลือกได้ คือ

บัตรปิดยอดวันที่ 05 กำหนดชำระเงินวันที่ 25 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 10 กำหนดชำระเงินวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน
บัตรปิดยอดวันที่ 15 กำหนดชำระเงินวันที่ 05 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 20 กำหนดชำระเงินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 25 กำหนดชำระเงินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
บัตรปิดยอดวันที่ 31 กำหนดชำระเงินวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

Credit5

ข้อควรระวังในการเปลี่ยนวันปิดรอบ

หากมีรายการผ่อนชำระสินค้าอยู่แล้ว อาจมีรอบของวันในรอบบิลเก่ากับรอบของวันในรอบบิลใหม่ที่ทับซ้อนกันอยู่ ส่งผลให้ในเดือนที่มีการเปลี่ยนวันตัดรอบจะมียอดเรียกเก็บรายการผ่อนชำระสินค้า 2 งวด

*** ข้อมูลข้างต้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามธนาคารเพื่อความถูกต้องอีกครั้ง หากมีความผิดพลาดประการใด ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ด้วย ณ ที่นี้

 

 

You Might Also Like

Shares